Đồng Nai: Đất nền dự án vẫn hấp dẫn sau chấn chỉnh phân lô

(NTD) – Tình trạng tự ý tách thửa, phân lô, chuyển nhượng đất bằng giấy tay trái pháp luật đang diễn ra nhiều nơi. Để khắc phục, Đồng Nai đã quyết định tạm dừng giải quyết hồ sơ tách thửa. Tuy nhiên, số khách hàng quan… Xem chi tiết